Wilde-Hond-Kruger-National-Park" alt="" />

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Afrikaans Safari gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Met behulp van de privacyverklaring leggen wij u uit waarom wij persoonlijke gegevens van u verzamelen, wat wij met uw gegevens doen en hoe wij uw privacy beschermen.

 

Persoonsgegevens

Doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of doordat u uw gegevens bij het invullen van ons contactformulier op onze website (www.afrikaanssafari.nl) heeft ingevuld hebben wij uw gegevens verkregen. Afrikaans Safari verwerkt deze persoonsgegevens.

Afrikaans Safari verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mail en IP-adres
  • Geboortedatum
  • Betaalgegevens

 

Afrikaans Safari heeft bovenstaande gegevens nodig voor het sluiten van een overeenkomst. Daarnaast kan Afrikaans safari uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze reizen. Dit kan zowel telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post).

 

Afrikaans Safari bewaart uw gegevens zoals het nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn conform de wettelijke bewaartermijnen.

 

Afrikaans Safari verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De bedrijven welke gebruikmaken van uw persoonsgegeven zijn bedrijven welke zelf in het bezit zijn van een privacyverklaring. Dit is om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. Afrikaans Safari blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookiebeleid

De website van Afrikaans Safari maakt gebruik van cookies om een overzicht te verkrijgen in de bezoekersstatistieken. De gegevens welke wij verkrijgen door middel van cookies gebruikt Afrikaans Safari om haar website te optimaliseren. Deze gegevens zijn grotendeels anoniem en worden niet met derden verstrekt. U kunt de cookies weigeren door dit in te stellen in uw webbrowser. Indien u gebruikmaakt van deze instelling, is het mogelijk dat de website niet optimaal functioneert.

 

Google Analytics

Afrikaans Safari maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een gratis diens van Google om statistieken van onze website te verzamelen en weer te geven. Op de website van Afrikaans Safari worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens zijn grotendeels anoniem en worden niet aan derden verstrekt. Wij gebruiken deze informatie om de werking van onze website te verbeteren.

De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer overgebracht naar en door Google opgeslagen op Servers in de Verenigde Staten. U kunt het privacy beleid van Google raadplegen voor meer informatie. Google maakt gebruik van deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Afrikaans Safari te verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Afrikaans Safari heeft hier geen invloed op en heeft Google geen toestemming gegeven om via onze website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Uw persoonsgegeven verbeteren, aanvullen of afschermen

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht om rectificatie van uw persoonsgegevens aan te vragen. U kunt per e-mail (info@afrikaanssafari.com) een aanvraag indienen voor het verbeteren, aanvullen of het afschermen van uw persoonsgegevens.

Indien u gegevens niet meer kloppen, niet compleet zijn of niet meer van toepassing zijn, heeft u het recht om Afrikaans Safari te verplichten uw gegevens te verwijderen. Dit kan telefonisch of per e-mail (info@afrikaanssafari.com).

 

Contact opnemen

Wilt u meer informatie over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier werken, op uw verzoek reageren.

Afrikaans Safari is als volgt te bereiken:

 

Postadres:          Lijnbaan 13, 3372 WC Hardinxveld-Giessendam

 

Telefoon:            06-51 908 104

 

E-mailadres:      info@afrikaanssafari.com

 

Website:             www.afrikaanssafari.nl