Garantieregeling

Garantie geregeld: VZR Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Afrikaans Safari gebruik van VZR Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de VZR Garant deelnemerspagina (www.vzr-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over VZR Garant vindt u op www.vzr-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Afrikaans Safari op deze website leest u of de garantie van VZR Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van VZR Garant (www.vzr-garant.nl/downloads).

Garantie geregeld | VZR Garant

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van de Richtlijn Pakketreizen (EU) 2015/2302 [indien er sprake is van een pakketreis]. Hierdoor kunt u aanspraakmaken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden.
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt [Naam onderneming] gebruik van VZR Garant. VZR Garant is een erkende garantieregeling.
Mocht Afrikaans Safari voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken dan zal VZR Garant, afhankelijk van de situatie, er voor zorgen dat u uw boekingsbedrag terugkrijgt, uw boeking kunt vervolgen of gerepatrieerd wordt. U kunt de voorwaarden van de garantieregeling
vinden op de website van VZR Garant (www.vzr-garant.nl).